Competència Mediàtica - Articles de referènciaEn aquest article s’ofereixen alguns criteris que haurien de presidir l’educació mediàtica i sobretot una proposta articulada de dimensions i indicadors per definir la competència mediàtica a l’era digital. La proposta va ser realitzada pels autors a partir de les aportacions
Fetes per 50 reconeguts experts, espanyols i estrangers, i gira al voltant de sis grans dimensions: llenguatges, tecnologia, processos d’interacció, processos de producció i difusió, ideologia i valors, i dimensió estètica.


Neurociencia y educación mediática. Carencias en el casoespañol de Joan Ferrés Prats, María José Masanet y Carmen Marta Lazo

En aquest article s’analitzen algunes mancances en la manera com es fa l’educació mediàtica. S’han seleccionat indicadors en el camp de la neurociència i s’ha analitzat la seva presència o absència en una mostra de 445 documents significatius de l’educació mediàtica. S’observen mancances relatives a l’escàs tractament que es fa de les emocions, al poc interès que s’atorga a l’entreteniment i al relat, a la reduïda importància que es concedeix a l’inconscient i a la manera com es planteja l’esperit crític.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada